Skip links

Mom Holding Son

Tác động của chúng tôi

Hàng năm, chúng tôi cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí và các nguồn lực cho hơn 3.400 người trên toàn Quận King. ELAP cung cấp trợ giúp pháp lý cho từng cá nhân, phòng khám pháp lý miễn phí, hội thảo trên web giáo dục và quyền truy cập vào các nguồn hợp pháp.

Đọc về tác động của chúng tôi
3,400
Những người bị ELAP tác động vào năm ngoái
30+
Hội thảo trên web miễn phí hàng năm
36
Phòng khám pháp lý miễn phí hàng tháng
72
Mọi người giữ nhà của họ với sự giúp đỡ của ELAP

sự kiện sắp tới

ELAP tổ chức hàng chục hội thảo và hội thảo giáo dục miễn phí hàng năm để hỗ trợ các cộng đồng trên toàn Quận King.

25jan5:30 PM7:00 PMVirtual EventImmigration 101 in SpanishPathway to Citizenship5:30 PM - 7:00 PM Event Organized By: Eastside Legal Assistance Program

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt

Bạn có thể bảo vệ công lý. Trở thành tình nguyện viên hoặc quyên góp ngay hôm nay.

Tình nguyện viên
Quyên góp

Tin tức & câu chuyện mới nhất

X