Skip links

Biết Quyền của bạn Phiên

Tìm hiểu về các quyền hợp pháp dân sự của bạn thông qua các chương trình miễn phí của chúng tôi

Các buổi giáo dục cộng đồng miễn phí

Chúng tôi cung cấp các buổi giáo dục miễn phí vì vậy bạn có thể tìm hiểu về quyền hợp pháp của bạn. ELAP hợp tác với các nhóm cộng đồng tkhắp Quận King để cung cấp hàng chục công cộng hội thảo và hội thảo trên web hàng năm .

Các phiên thông tin sắp tới

Đây là các sự kiện được lên lịch tiếp theo của chúng tôi:

No Events

Hội thảo trên web được ghi lại

Để xem các phiên trước đây, truy cập bản ghi âm và nhận tài nguyên theo chủ đề, hãy truy cập Hội thảo trên web được ghi lại trang.

Yêu cầu và phản hồi trong tương lai

Chúng tôi rất thích phản hồi của bạn về các chủ đề khác mà bạn muốn nghe.
Vui lòng điền vào của chúng tôi khảo sát ngắn và chia sẻ kinh nghiệm của bạn khi tham gia một trong các phiên thông tin của chúng tôi.

X