Skip links

Cam kết của chúng tôi đối với công bằng

Đối mặt với sự bất công trong hệ thống pháp luật

Tìm hiểu thêm về Kế hoạch chiến lược

ELAP coi trọng sự đa dạng, công bằng và hòa nhập như một phần không thể thiếu trong cách chúng tôi phục vụ cộng đồng của mình.

Sự bất công trong hệ thống luật pháp ảnh hưởng không cân xứng đến người da đen, người bản địa và người da màu. Tại ELAP, chúng tôi cam kết nhiệt tình đối mặt với sự bất công và ủng hộ các chính sách và chương trình công bằng.

Chúng tôi ưu tiên làm việc với những người xa rời công lý nhất, bao gồm người da màu, thành viên cộng đồng LGBTQ +, phụ nữ bị bạo lực, cộng đồng nhập cư, người khuyết tật, các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp.

X