Skip links

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp tài nguyên và trợ giúp pháp lý miễn phí ở Quận King


Chúng ta làm gì

Các chương trình của ELAP là miễn phí và bao gồm các dịch vụ trợ giúp pháp lý dân sự, phòng khám pháp lý thông thường và giáo dục cộng đồng.


• Chúng tôi giáo dục cộng đồng về các quyền hợp pháp của họ
• Chúng tôi trao quyền cho những người sống sót sau bạo lực gia đình và gia đình của họ được an toàn
• Chúng tôi hỗ trợ các nạn nhân của tội phạm khi họ điều hướng hệ thống pháp luật
• Chúng tôi xóa bỏ các rào cản pháp lý ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người

• Chúng tôi bảo vệ những người phải đối mặt với việc bị trục xuất để họ có thể ở trong nhà của mình
• Chúng tôi đưa ra lời khuyên cho những người đang bị quấy rối bởi các cơ quan đòi nợ
• Chúng tôi ủng hộ người nhập cư, bất kể tình trạng công dân của họ là gì


Theo chủ đề pháp lý

Tìm hiểu về cách chúng tôi trợ giúp với các vấn đề pháp lý dân sự này.

Có vấn đề pháp lý hoặc khủng hoảng? Nhận trợ giúp pháp lý.


Dự án & Đơn vị

Đội ngũ chuyên trách của chúng tôi có đội ngũ nhân viên tận tâm để phục vụ những nhu cầu ưu tiên cao này.
Khám phá cách chúng tôi làm việc thay mặt cho cộng đồng của mình trong những lĩnh vực này.


Bạo lực gia đình

Tìm hiểu thêm

Dự án An toàn

Tìm hiểu thêm

Ổn định nhà ở

Tìm hiểu thêm

Hợp tác Y tế-Pháp lý

Tìm hiểu thêm

X