Skip links

ELAP Tham gia Chiến dịch Bảo vệ Người cho thuê Mới

Hơn 50 tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan địa phương, bao gồm cả ELAP, đã hợp lực để đấu tranh cho các biện pháp bảo vệ tiền thuê nhà mạnh mẽ hơn trong khu vực.

Chiến dịch “Ở lại nhà ở, Sống khỏe mạnh” được phát động vào mùa xuân này để bảo vệ người thuê nhà và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhà ở ổn định như một vấn đề sức khỏe cộng đồng.

Tìm hiểu về vận động .

Xem tin mới nhất về chiến dịch.

This is default text for notification bar