Skip links

Hỗ trợ người thuê trong quá trình giải quyết tranh chấp

ELAP đang hợp tác với Trung tâm Giải quyết Tranh chấp của Quận King , Trung tâm Luật cho Người thuê nhà và Dịch vụ Người thuê nhà của Solid Ground để cung cấp lời khuyên pháp lý tại các Phòng khám Tư vấn Gia cư hàng tuần nhằm hỗ trợ người thuê nhà thực hiện quy trình hòa giải với chủ nhà của họ.

Hòa giải là một bước bắt buộc trước khi trục xuất giúp người thuê nhà và chủ nhà giải quyết các xung đột về tiền thuê nhà chưa thanh toán bên ngoài hệ thống tòa án. Nó giúp ngăn chặn việc trục xuất nhà bằng cách giải quyết tranh chấp trước khi người thuê nhà bị đuổi đi.

Trung tâm Giải quyết Tranh chấp của Quận King tổ chức một loạt các Phòng khám Tư vấn Gia cư Zoom miễn phí vào Thứ Năm hàng tuần. Tại những phòng khám này, người thuê nhà có thể chọn từ ba dịch vụ khác nhau hoặc chọn nhận cả ba dịch vụ. Dịch vụ cho người thuê của Solid Ground cung cấp tổng quan về quyền của người thuê trong các trường hợp không thanh toán tiền thuê nhà, sau đó là phần Hỏi và Đáp. Các luật sư của ELAP và Trung tâm Luật cho Người thuê nhà luôn sẵn sàng cung cấp cho người thuê nhà các cố vấn pháp lý và lời khuyên về các trường hợp của họ. Cuối cùng, các nhân viên từ Trung tâm Giải quyết Tranh chấp của Quận King có thể hướng dẫn người thuê nhà huấn luyện xung đột trước phiên hòa giải của họ.

Mục tiêu của phòng khám này là giáo dục mọi người về quyền lợi của người thuê nhà và giúp họ thương lượng một kế hoạch thanh toán hợp lý với chủ nhà để họ có thể tiếp tục ở trọ.

Tính đủ điều kiện: Cư dân Quận King đang tìm kiếm dịch vụ hòa giải cho một vấn đề liên quan đến tiền thuê nhà. Điều này bao gồm những người thuê nhà chưa nhận được Thông báo 14 Ngày để Thanh toán hoặc Nghỉ việc từ chủ nhà của họ.

Để đăng ký: Liên hệ với Trung tâm Giải quyết Tranh chấp của Quận King theo số 206-443-9603 hoặc drcinfo@kcdrc.org

ELAP's Housing Stability Program is currently closed. For assistance, call the King County Tenant Resource Line at 206-580-0762.
This is default text for notification bar