Skip links

Hợp tác Y tế-Pháp lý

Chúng tôi xóa bỏ các rào cản pháp lý ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người

Chúng ta làm gì

Chúng tôi hợp tác với các cơ sở y tế ở Quận King để giải quyết các nhu cầu hợp pháp của bệnh nhân và gia đình của họ. Các luật sư của chúng tôi làm việc cùng với các bác sĩ, y tá, quản trị viên, nhân viên hỗ trợ và nhân viên xã hội của phòng khám để xác định và giải quyết các vấn đề xã hội cùng với bệnh nhân.

Các đối tác hiện tại của chúng tôi là HealthPoint và Dịch vụ Y tế Cộng đồng Quốc tế (ICHS) tại một số phòng khám được chọn.

Chúng tôi giúp gì

  • Lợi ích công cộng và kháng cáo
  • Trục xuất
  • Nợ / mất thu nhập
  • Phân biệt đối xử tại nơi làm việc
  • Xóa án tích
  • Bạo lực gia đình
  • Quyền nuôi con và giám hộ

Đủ điều kiện

Bạn có thể đủ điều kiện để được trợ giúp pháp lý nếu:

  • Bạn là bệnh nhân tại phòng khám ICHS hoặc HealthPoint tham gia, và
  • Bạn sống ở Quận King, và
  • Bạn có thu nhập thấp hơn 200% mức nghèo của liên bang cho quy mô hộ gia đình của bạn. (Một hộ gia đình ba người kiếm được ít hơn $ 3.600 / tháng sẽ đủ tiêu chuẩn.)

Cách nhận trợ giúp

Trợ giúp pháp lý từ luật sư nhân viên :
Bạn phải nhận được giấy giới thiệu từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi chỉ chấp nhận bệnh nhân từ ICHS và HealthPoint tại các địa điểm phòng khám tham gia.

Phòng khám pháp lý:
Để đặt lịch hẹn tại một trong các phòng khám hợp pháp của chúng tôi, hãy gọi Đường dây Trợ giúp của chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều

425-747-7274 (tiếng Anh)

425-620-2778 (Español)

Đối với nhà cung cấp giới thiệu

Tài nguyên Tự lực

X