Skip links

Liên hệ với ELAP

Yêu cầu chung và thông tin liên hệ

Có trụ sở chính tại Bellevue, ELAP có các văn phòng chương trình tại Seattle, Kent và Kirkland. Chúng tôi cung cấp các phòng khám pháp lý miễn phí, các buổi cung cấp thông tin và các dịch vụ pháp lý khác trên toàn Quận King.

Chúng tôi không chấp nhận người đi bộ.

Đường dây trợ giúp của chúng tôi đang mở từ thứ Hai đến thứ sáu từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều . Tìm thêm thông tin về cách Nhận trợ giúp pháp lý .

Nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi: 911

Địa chỉ

1239 120th Ave NE
Suite J
Bellevue, WA 98005

Gọi cho chúng tôi
Tiếng Anh: 425-747-7274
Español: 425-620-2778
Số fax: 425-747-7504

Gửi email cho chúng tôi
E-mail: info@elap.org


Yêu cầu chung:

X