Skip links

Phòng khám pháp lý miễn phí

Chúng tôi cung cấp 36 phòng khám pháp lý miễn phí hàng tháng ở Quận King

Cách đặt hẹn

Gọi cho Đường dây Trợ giúp của Chúng tôi:

425-747-7274 (tiếng Anh)

425-620-2778 (Español)

Nói chuyện với luật sư tại một trong những phòng khám pháp lý miễn phí của ELAP. Phòng khám pháp lý là cuộc hẹn một lần gặp luật sư để nhận các nguồn thông tin hoặc lời khuyên về một chủ đề cụ thể.

Để lại tin nhắn với tên, số điện thoại và mô tả ngắn gọn về vấn đề pháp lý của bạn. Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 72 giờ từ một số điện thoại riêng tư, không đánh dấu và sẽ để lại tin nhắn cho bạn nếu bạn không trả lời. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được một cuộc hẹn tại một trong các phòng khám của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp thông dịch miễn phí bằng nhiều ngôn ngữ.
Do COVID-19, các phòng khám của chúng tôi hiện đang diễn ra từ xa qua điện thoại hoặc cuộc gọi video.

Chủ đề Phòng khám Pháp lý

 • Nợ / phá sản: Phá sản, cho vay sinh viên, đòi nợ không công bằng, nợ thẻ tín dụng
 • Bạo lực gia đình / luật gia đình: Lệnh bảo vệ, ly hôn, quyền nuôi con, kế hoạch nuôi dạy con cái
 • Việc làm: Các vấn đề về nơi làm việc, yêu cầu tiền lương, phúc lợi, phân biệt
 • Nhà ở: Trục xuất, vấn đề địa chủ, phân biệt đối xử
 • Nhập cư: Đơn, đơn xin điều chỉnh tư cách, quốc tịch
 • Di chúc / lập kế hoạch di sản: Di chúc, Chỉ thị trước, Giấy ủy quyền
 • Khác: Trợ cấp cho cựu chiến binh, chủ nhà / người thuê nhà, việc làm, phúc lợi an sinh xã hội

Đủ điều kiện

Bạn có thể đủ điều kiện tham gia các phòng khám pháp lý miễn phí của chúng tôi nếu:

 • Bạn sống ở Quận King, và
 • Bạn có thu nhập dưới 200% mức nghèo của liên bang cho quy mô hộ gia đình của bạn

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đủ điều kiện.

Cách chuẩn bị cho cuộc hẹn của bạn

 • Thu thập bất kỳ thủ tục giấy tờ quan trọng nào liên quan đến vấn đề pháp lý của bạn.
 • Vui lòng chuẩn bị một bản tóm tắt ngắn gọn bằng văn bản về vấn đề của bạn.
 • Nếu vấn đề của bạn liên quan đến biểu mẫu pháp lý, hãy điền vào các phần bạn có thể làm trước cuộc hẹn.
 • Có thể hữu ích nếu bạn chuẩn bị sẵn một danh sách các câu hỏi để hỏi luật sư.
X