Skip links

ELAP đứng về chống lại phân biệt chủng tộc và bất công

Tất cả chúng tôi tại Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Eastside đều vô cùng đau buồn và tức giận về cái chết vô nghĩa của George Floyd. Đây là một trong vô số những hành động bạo lực với người da màu đã làm vấy bẩn lịch sử nước ta.

ELAP luôn đoàn kết với các khách hàng da đen, tình nguyện viên, người ủng hộ và nhân viên của chúng tôi khi chúng tôi thương tiếc về sự mất mát này. Và với tư cách là một tổ chức, chúng tôi yêu cầu phân biệt chủng tộc có hệ thống, tác động đến tất cả người da màu, phải được thừa nhận và loại bỏ.

Nếu không có video của những người ngoài cuộc, chúng tôi có thể chưa bao giờ biết về thảm kịch này hoặc các sự kiện có thể đã được nghiêng để xoa dịu tội lỗi của những người chịu trách nhiệm về nó. Ai biết video trực tiếp có thể tạo ra sự khác biệt nào trong việc đòi lại công lý cho Emmett Till năm 1955 hoặc Scottsboro Boys năm 1931? Tuy nhiên, hôm nay, chúng ta có đoạn video quay rõ nét cho thấy những khoảnh khắc cuối cùng của ông Floyd còn sống và chúng ta kinh hoàng chứng kiến sự phân biệt chủng tộc trông như thế nào ở Mỹ. Tại ELAP, hành trình hướng tới sự công bằng, được dẫn dắt bởi các đồng nghiệp da màu, bắt đầu bằng việc thừa nhận những thành kiến cố hữu của chính chúng ta. Chúng tôi nhận ra rằng đây là một cuộc hành trình. Chúng tôi hiểu rằng phân biệt chủng tộc có hệ thống hàng thế kỷ không thể bị loại bỏ khỏi cộng đồng của chúng tôi và loại bỏ khỏi trái tim chúng tôi ngay lập tức. Nhưng với tư cách là một tổ chức, chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu công việc nặng nhọc: trước tiên để hiểu những thất bại của chính mình, và sau đó là bắt đầu quá trình trưởng thành và chữa lành cần thiết để thực hiện hành trình này.

Tại ELAP, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đối thoại này với hội đồng quản trị, nhân viên của chúng tôi và trong toàn cộng đồng với một cảm giác cấp bách mới. Chúng tôi mời bạn tham gia với chúng tôi khi chúng tôi vượt ra khỏi những suy nghĩ và lời cầu nguyện. Hãy đồng hành cùng chúng tôi khi chúng tôi cất lên tiếng nói chống lại sự bất công. Hãy hợp tác với chúng tôi, với những trái tim tan vỡ, vì gia đình ông Floyd và gia đình của tất cả mọi người đã bị giết bởi phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng và bất công.

Tại đây, trong cộng đồng của chúng ta, chúng ta có thể làm việc để thay đổi; tất cả bắt đầu với cuộc trò chuyện với gia đình bạn, cuộc trò chuyện với hàng xóm của bạn và cuộc trò chuyện với các quan chức được bầu cử tại địa phương của bạn. Bằng cách kêu gọi hàng thế kỷ bất công bằng và đòi hỏi trách nhiệm giải trình, chúng ta có thể là chất xúc tác cho sự thay đổi. Nhưng hãy nhớ, nó bắt đầu ở đây.

Khổng Tử nói, “Người dời núi bắt đầu bằng việc mang đi những viên đá nhỏ.” Chúng tôi đang đập vào những viên đá của sự bất công và thiếu công bằng, và chúng tôi yêu cầu bạn tham gia cùng chúng tôi.

Jerry Kroon, Giám đốc điều hành

This is default text for notification bar