Skip links

ELAP nhận giải thưởng Norm Maleng

LifeWire, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để chấm dứt bạo lực gia đình ở Quận King, đã trao giải thưởng cho Rochelle Krebs, Luật sư Nhân viên Phòng chống Bạo lực Gia đình ELAP và Jerry Kroon, Giám đốc Điều hành, tại Gala 2021 của tổ chức vào tháng trước.

Để ghi nhận công lao của ELAP với những nạn nhân bạo lực gia đình, Rochelle và Jerry đã nhận được Giải thưởng Norm Maleng năm 2021 danh giá.

Xem buổi giới thiệu giải thưởng trực tuyến.

ELAP hợp tác với LifeWire để cung cấp cho những khách hàng đang bị bạo lực gia đình quyền tiếp cận với sự trợ giúp pháp lý và các nguồn lực. LifeWire đã ghi hình buổi giới thiệu giải thưởng của họ trong nhà bếp như một lời nhắc nhở rằng đây có thể là một trong những căn phòng nguy hiểm nhất trong nhà đối với một người nào đó đang bị bạo lực bởi người bạn đời thân thiết hoặc thành viên trong gia đình.

Tìm hiểu thêm về công việc quan trọng của LifeWire trên trang web của họ .

This is default text for notification bar