Skip links

ELAP ra mắt Phòng khám nhà ở mới

ELAP gần đây đã bổ sung một phòng khám pháp lý hai lần một tháng để đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý cho các vấn đề liên quan đến nhà ở.

Phòng khám nhà ở mới của chúng tôi, được khai trương vào tháng 5, sẽ giúp những người ở Quận King đang phải đối mặt với việc bị đuổi khỏi nhà hoặc đang trải qua các cuộc khủng hoảng khác đang ảnh hưởng đến khả năng ở lại của họ. Các phòng khám, hiện đang diễn ra ảo, sẽ có nhân viên của luật sư nhà ở và luật sư tình nguyện của ELAP.

ELAP cung cấp 36 phòng khám pháp lý hàng tháng để đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý dân sự trong khu vực của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về phòng khám pháp lý miễn phí .

Need legal help?
This is default text for notification bar