Skip links

Trình quản lý tương tác cộng đồng ELAP Nổi bật trên Podcast

Chris Lovings, Giám đốc Tương tác Cộng đồng của ELAP, gần đây là khách mời nổi bật trên FilAm Journal Media’s podcast, phục vụ cộng đồng Philippines.

Chris đã nói về trợ giúp pháp lý dân sự là gì và cách các tổ chức như ELAP có thể giúp những người đang đối mặt với các vấn đề như bạo lực gia đình, trục xuất, thất nghiệp, nhập cư và những thách thức khác.

Xem cuộc phỏng vấn đây .

Tenants: Due to high volume, our Housing Stability Program is offering 30-minute phone advice appointments only. Please note that we are unable to guarantee appointments with an attorney.
This is default text for notification bar