Skip links

ELAP dẫn đầu Nỗ lực Thúc đẩy Trợ giúp Pháp lý Dân sự Miễn phí

Là một phần của ứng phó với đại dịch, ELAP đã phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về trợ giúp pháp lý dân sự ở Quận King. Cộng tác với hơn 25 tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý dân sự trong khu vực, ELAP dẫn đầu nỗ lực tạo ra các tài nguyên cộng đồng miễn phí bao gồm video, thông báo dịch vụ công, tài liệu in và trang web, covidlegalaid.org . Các tài liệu miễn phí có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại cho những người cư trú tại Quận King.

Jerry Kroon, Giám đốc điều hành của ELAP cho biết: “Khi một thảm họa như đại dịch xảy ra, nó sẽ làm tổn thương những người cần chúng tôi giúp đỡ nhiều nhất. “Nhiều người từng trải qua chấn thương hoặc khủng hoảng có các lựa chọn pháp lý có thể cải thiện tình hình của họ, nhưng mọi người thường không biết phải quay đầu ở đâu hoặc không đủ tiền thuê luật sư. Đó là lý do tại sao chiến dịch này là kịp thời, tập trung và cần thiết trong thời kỳ đại dịch này ”.

Chiến dịch nhắm mục tiêu đến những người cần trợ giúp pháp lý dân sự nhất — những người gần đây đã bị bạo lực gia đình hoặc tấn công tình dục và những người phải đối mặt với việc bị đuổi ra khỏi nhà, phân biệt đối xử thất nghiệp và các cuộc khủng hoảng khác mà có thể có một giải pháp pháp lý.

Tìm hiểu thêm tại covidlegalaid.org .

ELAP's Housing Stability Program is currently closed. For assistance, call the King County Tenant Resource Line at 206-580-0762.
This is default text for notification bar