Skip links

Tháng hành động về bạo lực gia đình

Tháng 10 là Tháng hành động về bạo lực gia đình!

Tại ELAP, chúng tôi cam kết cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho hàng trăm người ở Quận King, những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình mỗi năm.

Các luật sư nhân viên toàn thời gian của ELAP trao quyền cho những người sống sót và gia đình của họ các công cụ pháp lý để giúp họ giữ an toàn. Chúng tôi cũng cung cấp lời khuyên pháp lý một lần cho những người sống sót tại các phòng khám pháp lý miễn phí hàng tháng của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ DV của ELAP trên trang web của chúng tôi .

Chúng tôi mời bạn tham gia bằng cách hành động trong tháng này. Dưới đây là một số cách bạn có thể giúp ngăn chặn bạo lực gia đình và hỗ trợ những người sống sót:

Tìm hiểu thêm về Tháng hành động về bạo lực gia đình với Liên minh bang Washington chống bạo lực gia đình .

This is default text for notification bar