Skip links

Tình nguyện viên & Thực tập sinh mùa xuân

Chúng tôi có một số thực tập sinh và tình nguyện viên mới làm việc với nhóm ELAP vào mùa xuân này.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những cá nhân làm việc chăm chỉ này vì đã đóng góp thời gian của họ để giúp chúng tôi cung cấp trợ giúp pháp lý dân sự miễn phí tại Quận King.

Chúng tôi có thể tiếp cận nhiều người hơn mỗi năm, nhờ các tình nguyện viên và thực tập sinh của chúng tôi.

  • Barbara Adsero – Tình nguyện viên của chương trình
  • Jean Russell, Trường Luật Đại học Seattle – Thực tập sinh pháp lý
  • Kerry Suter – Tình nguyện viên hoạt động
  • Naomi Weld, Đại học Washington – Thực tập sinh phát triển và viết tài trợ

Chương trình thực tập lớn của ELAP cung cấp trải nghiệm thực tế quý giá cho sinh viên, sinh viên mới tốt nghiệp và các chuyên gia đang làm việc. Các luật sư nhân viên của chúng tôi giám sát và cố vấn các tình nguyện viên và sinh viên thực tập của chúng tôi để mang lại một kỳ thực tập thực tế và ý nghĩa. Thực tập không được trả lương, nhưng chúng tôi có thể tài trợ cho tín chỉ học tập. Chúng tôi nhận sinh viên thực tập theo hình thức luân phiên quanh năm và chúng tôi hoan nghênh các sinh viên trung học, đại học và luật đến nộp đơn.

Tìm hiểu thêm về các cơ hội tình nguyện .

Due to high demand, all of our appointment slots are currently full, and we are unable to accommodate any new appointments at this time. If you are a tenant seeking assistance, please complete the application form.
This is default text for notification bar