Skip links

Thông báo 14 Ngày: Những Điều Người Thuê Nên Biết

Trục xuất là một quy trình pháp lý khó hiểu. ELAP đang làm việc để giúp người thuê nhà hiểu và thực hiện các quyền hợp pháp của họ để ở trong nhà.

Dưới đây là một số thông tin dành cho những người thuê nhà nhận được Thông báo 14 Ngày phải Trả hoặc Nghỉ từ chủ nhà của họ.

  • Nhận được Thông báo 14 ngày không có nghĩa là bạn đã bị đuổi khỏi nhà. Nó được coi là một lời cảnh báo từ chủ nhà của bạn.
  • Không chuyển ra ngoài mà không thương lượng với chủ nhà hoặc liên hệ với luật sư. Nhận Thông báo là bước khởi đầu của một quá trình mà bạn có thể khẳng định các quyền hợp pháp của mình.
  • Trong 14 ngày kể từ ngày Thông báo, bạn có một số lựa chọn để giải quyết vấn đề: thanh toán số tiền thuê nhà quá hạn còn nợ; trả lời kế hoạch trả nợ của chủ nhà của bạn; liên hệ với trung tâm giải quyết tranh chấp địa phương của bạn; hoặc liên hệ với một tổ chức trợ giúp pháp lý dân sự, như ELAP, để được trợ giúp pháp lý
  • Chủ nhà của bạn chỉ có thể nộp đơn yêu cầu trục xuất vì không trả tiền thuê nhà nếu người thuê nhà không tham gia giải quyết tranh chấp hoặc nếu việc giải quyết tranh chấp không thành công.
  • Nếu chủ nhà từ chối cung cấp cho bạn một kế hoạch trả nợ hợp lý cho tiền thuê nhà quá hạn, bạn có thể sử dụng điều này như một biện pháp bảo vệ chống lại việc đuổi nhà.
  • Nếu bạn đã nhận được Giấy triệu tập và Khiếu nại, hãy liên hệ với đường dây Phòng vệ Trục xuất để được sàng lọc cho một cuộc hẹn với luật sư.

Tài nguyên:

Trang web Nhận trợ giúp của ELAP

Tờ rơi ELAP về Thông báo 14 ngày

Trung tâm Giải quyết Tranh chấp của Quận King

Dự án Nhà ở Tư pháp

Luật Washington thông tin trợ giúp về Thông báo 14 ngày

Đường dây phòng thủ trục xuất: 1-855-657-8387

ELAP's Housing Stability Program is currently closed. For assistance, call the King County Tenant Resource Line at 206-580-0762.
This is default text for notification bar